O nás

Technologická laboratoř Národního památkového ústavu (NPÚ) tvoří základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky  a další památky ve správě NPÚ. Laboratoř je jediným takto cíleně zaměřeným pracovištěm, které pod státní památkovou péčí vzniklo již v 50. letech minulého století.

Hlavní směřování technologické laboratoře je soustředěno zejména na materiálově technologickou podporu v oblasti poznávání, obnovy a presentace stavebních památek s přesahem do oblasti restaurování děl umělecko řemeslných a uměleckých, a to především památek, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu.

Dále technologická laboratoř poskytuje právnickým i fyzickým osobám působícím v oblasti obnovy a restaurování památek a vlastníkům památek metodickou a poradenskou pomoc při hledání možných příčin poškození historických materiálů, stanovení míry poškození nebo dochování historických materiálů, konzultací při průzkumech historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování historických materiálů a možností preventivní péče o historické materiály.

Technologická laboratoř se zabývá zejména průzkumy omítek, kamene, dřeva a kovů.

Technologická laboratoř se zapojuje do činnosti NPÚ jako výzkumné organizace, vedle toho se podílí na řešení výzkumných projektů z dalších zdrojů. Součástí vědecké činnosti je také přednášková a publikační činnost a to jak v národních, tak i mezinárodních odborných časopisech, sbornících a odborných knihách. V V letech 2011 až 2020  laboratoř realizovala vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na popularizaci stavebních památek.   

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Petr Kuneš, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 320, 724 663 596
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 11801