Kontakty na další technologická pracoviště

Ústav chemické tehcnologie restaurování památek - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (ÚCHTRP) - https://restauro.vscht.cz 

Katedra chemické technologie Fakulty restaurování, Univerzita Pardubice (FR UP) - https://fr.upce.cz/fr/kcht.html

Laboratoře Restaurátorských škol Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) - https://www.avu.cz

Laboratoř ARTECA, Univerzita Palackého v Olomouci (ARTECA) -  https://www.upol.cz/

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. + Centrum excelence Telč (ÚTAM) http://www.itam.cas.cz/

Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze (KÚ) - https://www.cvut.cz/klokneruv-ustav

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) https://www.alma-lab.cz/cs

Výzkumné laboratoře Národního technického muzea (NTM) - http://www.ntm.cz

Chemicko-technologická laboratoř Národní galerie v Praze (NG) - https://www.ngprague.cz/o-nas/stranka/chemicko-technologicka-laborator

Laboratoř při Oddělení péče o sbírky Historického muzea, Národní muzeum (HM NM) - https://www.nm.cz/historicke-muzeum/oddeleni-pece-o-sbirky#odborna-cinnost

Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně (MCK) - https://mck.technicalmuseum.cz/

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří, Národní knihovna ČR (NK) - https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/oddeleni-vyvoje-a-vyzkumnych-laboratori-1/oddeleni-vyvoje-a-vyzkumnych-laboratori

Oddělení péče o archeologické nálezy NPÚ (OPAN NPÚ) - https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/archeologie

Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Ostravě (dislokováno v Opavě) - https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/archeologie

Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Olomouci - https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/sluzby/archeologicke-vyzkumy

Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Praze  - https://www.npu.cz/cs/uop-praha/sluzby/zachranny-archeologicky-vyzkum