Základní literatura k tématu

Malty a omítky

Kámen

 • Siegesmund S., Snethlage R.: Stone in architecture. Properties durability. Springer, 5th ed., 2014.
 • Practical Building Conservation: Stone. English Heritage, Ashgate Publishing Limited, 2011.
 • Stone Conservation: An Overview of Current Research. 2nd ed.,  Getty Conservation Institute, 2011.
 • Ilustrovaný glosář projevů poškození kamene. ICOMOS-ISCS, ITAM, 2011.
 • Rybařík V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny ČR. Nadace SPŠ kamenické a sochařské, 1994.
 • Koutník, P.: Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska. Výzkumný ústav anorganické chemie, 2015.
 • Kotlík P., Heidingsfeld V., Bláha J., Vaněček I.: Stavební materiály historických objektů. Skripta VŠCHT Praha 1999.
 • Kotlík, P.: Opuka. Společnost pro technologie obnovy památek, 2000.
 • Jundrovský, R.: Kamenictví. Grada, 2000.

Kov

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Pozlacovačské materiály: učební text pro střední odborná učiliště - obor pozlacovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Josef ROSA. Pozlacování I : Technologie pozlacování pro 1. roč. : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. ISBN

 • LOSOS, Ludvíkk a LUX, Václav.. Pozlacování II : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).
 • LOSOS, Ludvík a LUX, Václav.. Pozlacování III : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. ISBN (brož.).
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů: ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. V Brně: Technické muzeum, 2011. ISBN 978-80-86413-70-9.
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3062-3.
 • Povrchové úpravy železných kovů. V Brně: Technické muzeum - Metodické centrum konzervace, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5. Sborníky konferencí.
 • BÁRTA, Patrick. Čištění kovů. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2016]. ISBN 978-80-87896-37-2. Kolektivní monografie.
 • Výzdobné techniky kovů I. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2014]. ISBN 978-80-87896-10-5. Kolektivní monografie
 • Výzdobné techniky kovů II. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2015]. ISBN 978-80-87896-22-8. Kolektivní monografie.

Sklo

 • Henderson J. The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000)
 • Hlaváč J. Základy technologie silikátů SNTL, Praha (1981)
 • Davison S. Conservation and restoration of Glass, 2nd editin, Butterworth, Heinemann, Oxford (2003)
 • Drahotová O. a kol. Historie sklářské výroby v českých zemích I.-II./2 díl, Academia, (2005)
 • English Heritage. Practical Building Conservation: Glass and Glazing, 1st ed.; Ashgate Publishing Limited (2011)

 

Keramika

 • Hanykýř V. Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha (2008)
 • Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, Střední škola Horní Bříza, Silikátový svaz (2011)
 • Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008)
 • Gustav W. Keramika umění z hlíny, kulturní dějiny a keramické techniky, Grada, Praha (2007)
 • Herainová M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz (2002)

Dřevo

 • Practical Building Conservation: Timber. English Heritage, Ashgate Publishing Limited, 2012.
 • VINAŘ, Jan. Historické krovy: Typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010.
 • VYSOKÝ, Václav. Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví: (stručný souhrn znalostí z dostupné literatury). Ústí nad Labem: Albis international, 1995.
 • ZABEL, R. A. a Jeffrey J. MORRELL. Wood microbiology: decay and its prevention. San Diego: Academic Press, 1992.
 • PINNIGER, David, Annette TOWNSEND a Adrian MEYER. Pest management in museums, archives, and historic houses. London: Archetype Publications, 2001.
 • PTÁČEK, Petr. Ochrana dřeva. Praha: Grada, 2009.
 • BAIER, Jiří a Zdeněk TÝN. Ochrana dřeva. Praha: Grada, 1996.
 • ŠIMŮNKOVÁ, Eva a KUČEROVÁ, Irena. Dřevo. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek - Stop, 2000.
 • ŠTEFKO, Jozef, Ladislav REINPRECHT a Petr KUKLÍK. Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržba. 2. české vyd. Bratislava: JAGA, 2009.
 • UNGER, Achim, Arno P. SCHNIEWIND a Wibke UNGER. Conservation of wood artifacts: a handbook. New York: Springer, 2001.
 • REINPRECHT, Ladislav. Ochrana dreva: vysokoškolská učebnica. Vo Zvolene: Technická univerzita, 2008.